schwinn cycling

in trenament da cumminonza cun lecziuns da trenament e buna musica

Program Schwinn Cycling 2016/17

Il trenament entscheiva enils 17 d'october 2016 allas 19:00!

Annunzias pren il Center da Sport bugen encunter 081 947 44 34!

Tochen lu bi temps e sin bien seveser.

Team Schwinn Cycling Disentis/Mustér

cuost

abo per l'entira sesiun:

  • 1 ura fix 270.00 francs (cura ch'ei ha liber san ins era frequentar ina secunda ura)
  • 2 uras fix 400.00 francs (aschia ein duas lecziuns reservadas fix)
  • 1 lecziun: 18.00 francs